Test for nyt pesticid

Drikkevandet testes for potentielt farligt giftstof

Regionerne har de seneste måneder analyseret grundvandsprøver for langt flere pesticider og nedbrydningsprodukter end tidligere. De første resultater viser fund af flere stoffer, der ikke tidligere har været fokus på – herunder det potentielt farlige stof chlorothalonil-amidsulfonsyre.

Miljøstyrelsen har den 23. april 2019 udsendt et brev, hvor der henstilles til, at alle landets vandværker hurtigst muligt tester drikkevandet for chlorothalonil-amidsulfonsyre. Der er ikke tidligere analyseret for stoffet på Hovedgård Vandværk, da det ikke har været en del af den analysepakke vandværkerne bruger.

Hovedgård Vandværk får foretaget de krævede analyser i løbet af maj måned. Forbrugerne holdes orienteret om resultaterne her på vandværkets hjemmeside og om nødvendigt i pressen (Horsens Folkeblad og Østjysk Avis).

 

Hvad er Chlorothalonil-amidsulfonsyre

Chlorothalonil-amidsulfonsyre er et nedbrydningsprodukt af chlorothalonil, et svampemiddel som har været godkendt i Danmark i perioden fra 1982 til 2000 tilbrug ved dyrkning af hvede, kartofler, ærter, løg, porre, solbær, ribs og jordbær på friland samt agurker og prydplanter på friland og i væksthus.

 

Sundhedsmæssig risiko

DTU Fødevareinstituttet har vurderet, at det på grund af manglende viden ikke kan udelukkes, at indtagelse af drikkevand med indhold af chlorothalonil-amidsulfonsyre kan udgøre en sundhedsmæssig risiko. Man har en bekymring om, at stoffet er muligt kræftfremkaldende og kan påvirke menneskers arveanlæg.