Søgning

Vedr. SMS fra SAMN vedr. måleraflæsning

En række forbrugere har fået en rykker-besked fra SAMN Forsyning (kloakforsyningen) vedr. måleraflæsning. Hovedgård Vandværk er ikke involveret i dette og henvendelser skal derfor rettes til SAMN på 76 26 87 00.

Nogle forbrugere har i 2017 fået skiftet måler. Målerstand fra den tidligere måler fremgår af mærkat på den nye måler. Såfremt disse oplysninger ikke er tilgængelige, er I velkomne til at kontakte Hovedgård Vandværk, som kan udlevere dem.

Hovedgård Vandværk fjernaflæser vandmålerne, og der skal derfor ikke foretages indberetning af vandforbrug til vandværket.

 

Alarmering ved driftforstyrrelser

Hovedgård Vandværk har i samarbejde med Hovedgård Fjernvarmeværk en sms-service til brug for alarmering ved driftforstyrrelser. Læs mere her.