Søgning

Klik her for driftstatus for vandværket


Generalforsamling 2019

Hovedgård Vandværk afholdt ordinær generalforsamling tirsdag d. 26/11-19. Læs mere her.

Drikkevandet frikendt for potentielt farligt giftstof

Regionerne har de seneste måneder analyseret grundvandsprøver for langt flere pesticider og nedbrydningsprodukter end tidligere. De første resultater viser fund af flere stoffer, der ikke tidligere har været fokus på – herunder det potentielt farlige stof chlorothalonil-amidsulfonsyre. Miljøstyrelsen har den 23. april 2019 udsendt et brev, hvor der henstilles til, at alle landets vandværker hurtigst muligt tester drikkevandet for chlorothalonil-amidsulfonsyre. Der er ikke tidligere analyseret for stoffet på Hovedgård Vandværk, da det ikke har været en del af den analysepakke vandværkerne bruger.

Hovedgård Vandværk har fået foretaget de krævede analyser, og vores vand er heldigvis frikendt.