Spor af sprøjtemiddel i drikkevand, men under grænseværdien

I efteråret 2017 blev der konstateret fund af nedbrydningsproduktet desphenyl-chloridazon i drikkevandsboringer på Fyn. På den baggrund har Hovedgård Vandværk i september 2017 fået undersøgt vores vand for det samme stof, samt det sprøjtemiddel det stammer fra.

Nu har vi fået resultaterne, og analyserne viser, at der også hos os er spor fra nedbrydningsproduktet i én af vandværkets i alt 4 indvindingsboringer. Men indholdet ligger under den grænseværdi, som Miljø- og Fødevarestyrelsen har fastsat. Da der er tale om spor af nedbrydningsproduktet i én af boringerne betyder det, at der heller ikke er værdier over den fastsatte grænseværdi på drikkevandet.

 

Kan vandet drikkes?

Selv om vandet indeholder desphenyl-chloridazon, kan du fortsat drikke vandet og bruge det i husholdningen. Styrelsen for patientsikkerhed (Embedslægen) vurderer, at der ikke er nogen akut sundhedsfare ved at drikke vandet, før vi kommer op i langt højere koncentrationer end dem, der er konstateret i vores vand. Eksempelvis skal et barn på 6 kg indtage 600 liter vand om dagen med et indhold på grænseværdien, før den sundhedsmæssige grænse bliver overskredet.

 

Hvad gør vandværket nu?

Sundhedsstyrelsen vurderer, at der ingen akut sundhedsfare er ved at drikke vand med spor af desphenyl-chloridazon, som ligger under den fastsatte højst tilladelige grænseværdi.

Hovedgård vandværk vil løbende undersøge vandet for desphenyl-chloridazon for at følge udviklingen. Derudover arbejder vi på at finde en løsning, så vandværket på sigt kan sende drikkevand uden spor af desphenyl-chloridazon ud til forbrugerne.

 

Hvad er en grænseværdi?

En grænseværdi er den maksimale koncentration, som vandet må indeholde af et givet stof.
I Danmark stiller vi meget strenge krav til vores drikkevand. Som udgangspunkt må der slet ikke være sprøjtemidler i drikkevandet. Grænseværdien for sprøjtemidler i drikkevand er derfor fastsat med udgangspunkt i denne nul-tolerancepolitik.

Den lovmæssige fastsatte grænseværdi for sprøjtemidler i drikkevand er på 0,1 µg/l (mikrogram pr. liter). Der er ikke målt for sprøjtemidlet i drikkevandet fra Hovedgård vandværk endnu idet der udelukkende er påvist 0,034 µg/l i én af vandværkets 4 boringer.

 

Hvor stammer sprøjtemidlet fra?

Desphenyl-chloridazon er et nedbrydningsprodukt fra sprøjtemidlet Chloridazon, der har været anvendt som ukrudtsmiddel fra 1964 og frem til 1996, hvor det blev forbudt. Sprøjtemidlet har været anvendt i forbindelse med dyrkning af roer, rødbeder og løg.

 

Hvor længe har vi drukket vand med sprøjtemiddel i?

Da sprøjtemidlet og dets nedbrydningsprodukter ikke tidligere har indgået i den lovpligtige analysepakke, som danske vandværker anvender, er det første gang, at Hovedgård Vandværk analyserer for stoffet. Det er derfor umuligt at sige, hvor længe der har været sendt vand ud til forbrugerne med rester af nedbrydningsproduktet.

Chloridazon og dets nedbrydningsprodukter indgår fremadrettet i det lovpligtige analyseprogram sammen med et større antal af andre sprøjtemidler og nedbrydningsprodukter.

 

Hvornår hører jeg nyt?

Hovedgård Vandværk vil informere forbrugere, hvis der sker ændringer, som gør, at der bliver behov for yderligere tiltag, eller når der er nyt med hensyn til vandkvaliteten.