Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling afholdes på Restaurant Møllebæk

tirsdag den 24. november 2020 kl. 18.30

Pga. Corona-situationen serveres der i år ikke stegt flæsk med persillesovs! Vi ønsker dog stadig, at I tilmelder jer til generalforsamlingen, så vi er sikre på, at deltagerantallet kan håndteres i lokalet. Endvidere appellerer vi til, at der kun deltager 1 person pr. husstand.

I kan tilmelde jer via formularen her eller ved henvendelse til Peter Houmøller på tlf. 4261 1699.

Generalforsamlingen afvikles naturligvis under hensyntagen til myndighedernes gældende retningslinjer. Herunder skal alle bære mundbind fra ankomst og indtil I sidder ned.

Mød roligt frem, der er kandidater til bestyrelsen!!!

 

Dagsorden iflg. vedtægterne:

Valg af dirigent

Bestyrelsens beretning

Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

Budget for det kommende år forelægges til godkendelse

Behandling af indkomne forslag

Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen

Eventuelt

 

Bestyrelsen stiller forslag om sammenlægning med Aaes Vandværk og Kattrup Vandværk.

Formandens beretning fra den seneste generalforsamling, som blev afholdt i november 2019, ses her.

Regnskabet, som fremlægges til godkendelse, ses her.