Takstblad for Hovedgård Vandværk pr. 1.1.18

Driftsbidrag

 

ekskl. moms

inkl. moms

Fast årlig afgift pr. forbrugstype

kr.

700,00

875,00

Årlig målerleje pr. afregningsmåler

kr.

110,00

137,50

Pris pr. m³

kr.

5,00

6,25

Afgifter pr. m³

kr.

6,37

7,96

 

 

 

ekskl. moms

inkl. moms

Byggevand - enfamilieshus/lejlighed

kr.

500,00

625,00

Byggevand - industri m.m.

efter aftale og efterfølgende

godkendelse ved Horsens Kommune

Køb af m³ vand, byggevand

efter aftale og efterfølgende

godkendelse ved Horsens Kommune

Gebyr ved for sen betaling *

kr.

100,00

momsfrit

Lukkegebyr *

hertil kommer påløbne omkostninger efter regning

kr.

300,00

momsfrit

Genåbningsgebyr *

hertil kommer påløbne omkostninger efter regning

kr.

300,00

375,00

*  jf. regulativ pkt. 14.1.3 og 14.2.3 

 

Anlægsbidrag pr. 1.1.18

 

 

ekskl. moms

inkl. moms

1. Hovedanlægsbidrag pr. fordelingsnøglefaktor pr. forbrugstype

kr.

13.706

17.133

2. Forsyningsledningsbidrag ** pr. forbrugstype

kr.

5.878

7.348

3. Stikledningsbidrag (32mm - 50mm PEM) pr. stk

kr.

7.286

9.108

Bidraget dækker stik ført frem til og med bagkant fortov (skel).

** For følgende ejendomme:

 

Lundgårdevej 11 og 20
Testrupvej 2
Grumstrupvej 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13B, 14, 15, 16, 18 og 20
Engmosevej 1, 2, 3 og 5


skal der betales et individuelt forsyningsledningsbidrag pr. ejendom, som skal betales i stedet for det ordinære forsyningsledningsbidrag. Forsyningsledningsbidraget er fastsat på baggrund af Horsens Kommunes beregning af forskud. Bidragene kan oplyses ved henvendelse til vandværket.

 

Forbrugstype

Fordelingsnøglefaktor

Forbrug pr. år [m³]

Enfamiliehus, rækkehus

1

 

Lejlighed

0,9

 

Landbrug

1,4

 

Øvrige forbrugere med årligt forbrug (minimum)

1

0 - 250

 

1,5

251 - 500

 

2,0 - 3,5

501 - 1000

 

3,5 - 7,0

1001 - 2500

 

7,0 - 11,5

2501 - 5000

 

11,5 - 15,5

5001 - 7500

 

15,5 - 19,5

7501 - 10000

 

19,5 -

10001 -

 

 

Målerdata pr. 1.1.18

 

 

ekskl. moms

inkl. moms

Aflevering af målerdata pr. måler

kr.

34,99

43,73

 

Generelt:
Bidraget for erhverv og institutioner m. m. er et aconto-beløb, endeligt bidrag reguleres efter 2 regnskabsår (Vandværkets).

Ved senere øget forbrug skal der betales ekstra hertil svarende bidrag.

Erlagte bidrag kan ikke kræves tilbagebetalt, hvis et medlem/køber ophører, men ejendommen kan anvendes til andet formål indenfor bidragsbeløbets rammer.

Kortvarig igen ophørende forbrug kan efter aftale aftages uden, at der betales bidrag til Vandværket mod en øget aftagerpris. Aftagerprisen fastsættes af bestyrelsen med efterfølgende godkendelse ved Horsens Kommune.

Tilslutningsbidragene reguleres pr. 01.01. i henhold til FVDs indekstal (2017 priser er korrigeret med indeks 101,91).