Takstblad for Hovedgård Vandværk pr. 1.1.20

Driftsbidrag

 

ekskl. moms

inkl. moms

Fast årlig afgift pr. forbrugstype

kr.

700,00

875,00

Årlig målerleje pr. afregningsmåler

kr.

110,00

137,50

Pris pr. m³

kr.

5,00

6,25

Afgifter pr. m³

kr.

6,37

7,96

 

 

 

ekskl. moms

inkl. moms

Byggevand - enfamilieshus/lejlighed

kr.

500,00

625,00

Byggevand - industri m.m.

efter aftale og efterfølgende

godkendelse ved Horsens Kommune

Køb af m³ vand, byggevand

efter aftale og efterfølgende

godkendelse ved Horsens Kommune

Gebyr ved for sen betaling *

kr.

100,00

momsfrit

Lukkegebyr *

hertil kommer påløbne omkostninger efter regning

kr.

300,00

momsfrit

Genåbningsgebyr *

hertil kommer påløbne omkostninger efter regning

kr.

300,00

375,00

*  jf. regulativ pkt. 14.1.3 og 14.2.3 

 

Anlægsbidrag pr. 1.1.20

 

 

ekskl. moms

inkl. moms

1. Hovedanlægsbidrag pr. fordelingsnøglefaktor pr. forbrugstype

kr.

13.706

17.133

2. Forsyningsledningsbidrag ** pr. forbrugstype

kr.

6.121

7.651

3. Stikledningsbidrag (32mm - 50mm PEM) pr. stk

kr.

7.587

9.484

Bidraget dækker stik ført frem til og med bagkant fortov (skel).

** For følgende ejendomme:

 

Lundgårdevej 11 og 20
Testrupvej 2
Grumstrupvej 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13B, 14, 15, 16, 18 og 20
Engmosevej 1, 2, 3 og 5


skal der betales et individuelt forsyningsledningsbidrag pr. ejendom, som skal betales i stedet for det ordinære forsyningsledningsbidrag. Forsyningsledningsbidraget er fastsat på baggrund af Horsens Kommunes beregning af forskud. Bidragene kan oplyses ved henvendelse til vandværket.

 

Forbrugstype

Fordelingsnøglefaktor

Forbrug pr. år [m³]

Enfamiliehus, rækkehus

1

 

Lejlighed

0,9

 

Landbrug

1,4

 

Øvrige forbrugere med årligt forbrug (minimum)

1

0 - 250

 

1,5

251 - 500

 

2,0 - 3,5

501 - 1000

 

3,5 - 7,0

1001 - 2500

 

7,0 - 11,5

2501 - 5000

 

11,5 - 15,5

5001 - 7500

 

15,5 - 19,5

7501 - 10000

 

19,5 -

10001 -

 

 

Målerdata pr. 1.1.20

 

 

ekskl. moms

inkl. moms

Aflevering af målerdata pr. måler

kr.

36,42

45,53

 

Generelt:
Bidraget for erhverv og institutioner m. m. er et aconto-beløb, endeligt bidrag reguleres efter 2 regnskabsår (Vandværkets).

Tilslutningsbidragene reguleres pr. 01.01. i henhold til FVDs indekstal (2019 priser er korrigeret med indeks 102,59).