De seneste vandanalyser kan ses herunder. Ved at trykke på linksene åbnes kontrolrapporterne som pdf. 

8. februar 2022 - taphane

8. februar 2022 - ledningsnet

17. november 2021 - taphane

17. november 2021 - ledningsnet

13. september 2021 - taphane

13. september 2021 - vandværk

20. maj 2021 - taphane

1. marts 2021 - vandværk

1. marts 2021 - råvand boring 98.629

1. marts 2021 - taphane

11. november 2020 - vandværk

11. november 2020 - taphane

18. august 2020 - taphane

18. august 2020 - ledningsnet

7. maj 2020 - vandværk

7. maj 2020 - råvand boring 98.1288

7. maj 2020 - taphane

7. maj 2020 - ledningsnet

5. februar 2020 - taphane

5. februar 2020 - ledningsnet

20. november 2019 - taphane

20. november 2019 - ledningsnet

27. juni 2019 - kontrol for chlorothanonil-amidsulfonsyre boring 98.629

27. juni 2019 - kontrol for chlorothanonil-amidsulfonsyre boring 98.746

27. juni 2019 - kontrol for chlorothanonil-amidsulfonsyre boring 98.1076

27. juni 2019 - kontrol for chlorothanonil-amidsulfonsyre boring 98.1288

27. juni 2019 - taphane

27. juni 2019 - ledningsnet

4. februar 2019 - taphane

4. februar 2019 - ledningsnet

4. februar 2019 - vandværk

4. februar 2019 - råvand boring 98.746

13. december 2018 - taphane

13. december 2018 - ledningsnet

13. december 2018 - vandværk

13. december 2018 - råvand boring 98.1076

5. september 2018 - taphane

5. september 2018 - ledningsnet

5. september 2018 - vandværk

5. september 2018 - råvand boring 98.629

11. juli 2018 - råvand boring 98.746

18. april 2018 - omprøve

14. marts 2018 - råvand boring 98.629

14. marts 2018 - råvand boring 98.1076

14. marts 2018 - normal kontrol

14. marts 2018 - begrænset kontrol

9. november 2017 - råvand boring 98.1288

26. september 2017 - råvand boring 98.629

26. september 2017 - råvand boring 98.746

26. september 2017 - råvand boring 98.1288

26. september 2017 - råvand boring 98.1076

13. september 2017 - mikrobiologisk kontrol

6. september 2017 - udvidet kontrol

7. juni 2017 - begrænset kontrol

20. marts 2016 - begrænset kontrol

20. marts 2016 - normal kontrol  

17. november 2016 - udvidet kontrol

15. juni 2016 - begrænset kontrol 

9. marts 2016 - begrænset kontrol

9. marts 2016 - normal kontrol 

30. oktober 2015 - udvidet kontrol

23. juni 2015 - begrænset kontrol

16. marts 2015 - begrænset kontrol

16. marts 2015 - normal kontrol

24. november 2014 - udvidet kontrol

25. juni 2014 - begrænset kontrol

16. juni 2014 - råvand - boringskontrol

4. april 2014 - råvand - boringskontrol

4. april 2014 - begrænset kontrol

4. april 2014 - normal kontrol

13. september 2013 - mikrobiologisk kontrol

4. juli 2013 - begrænset kontrol

7. marts 2013 - begrænset kontrol

7. marts 2013 - normal kontrol

9. oktober 2012 - udvidet kontrol

26. juni 2012 - opfølgning

29. marts 2012 - begrænset kontrol

4. marts 2011 - normal kontrol

18. marts 2010 - normal kontrol

10. december 2009 - udvidet kontrol

29. april 2009 - normal kontrol