Lækage

Husstandsmålerne har en lækage-funktion, så der vises en advarsel (blinkende tekst) i målerens display, hvis der i løbet af det seneste døgn ikke har været en sammenhængende time uden vandforbrug, da dette kan være tegn på en lækage.

 

Manual

Manual til vandmålere kan afhentes hos Hovedgård Fjernvarmeværk på Frydsvej 18.
Manualen kan desuden ses her: Multical 21 manual 


Måleraflæsning

Den årlige vandmåleraflæsning bliver foretaget af vandværket.
Det foregår via fjernaflæsning, således at den enkelte andelshaver intet behøver at foretage sig.


Vandspild

Som udgangspunkt er det muligt at få eftergivet vandspild. Hent ansøgningsskema her.
 
Der er dog flere betingelser, der skal være opfyldt: 

     - Det skal være tale om en privat bolig
     - Der skal være tale om en skjult lækage, og det skal dokumenteres, at skaden er udbedret af et VVS-firma.
     - Der skal betales en selvrisiko på 300 m³ og det anslåede årlige forbrug.

Vandværket skal herefter tage stilling til om betingelserne for at få eftergivet afgiften er opfyldt og udfylde skemaet som dokumentation til SKAT. Vandværket skal blandt andet skrive under på, at vi er enige i, at der er tale om en skjult lækage, og at forbrugeren er uden skyld i vandspildet. Når det er gjort, er vi forpligtet til at eftergive vores andel af udgifterne.